400-8398899
ME077A铝合金平开门
2018-12-05 14:34:00


产品名称:ME080A/ME077A铝合金平开门

铝材厚壁:1.2mm

玻璃配置:5+12A+5=22mm玻璃(标配)

五金配置:振升定制平开门五金系统(标配);

产品结构:高强度腔体型材

产品特性:半包或全包

80型材参数:框=78mm*90mm     =85mm*42mm

77型材参数:框=54mm*85mm     =77mm*35mm

Copyright © 2008-2019 zhensheng.com All Rights Reserved. 湘ICP备13002256号 技术支持:有树网络